Meer ouderen met ernstige brandwonden

Meer ouderen met ernstige brandwonden

cal sep 30, 2015

Brandwondencentra constateren een forse stijging van het aantal ouderen met ernstige brandwonden. De drie brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam gaan onderzoeken hoe ze de toename kunnen opvangen. De verwachting is dat het aantal nog verder stijgt.

Het Brandwondencentrum Groningen zag het aantal 70-plussers en 80-plussers met derdegraads brandwonden, waarbij grote delen van het lichaam zeer ernstig zijn verbrand, in de afgelopen acht jaar met 50 procent toenemen. Ook het brandwondencentrum in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis behandelt meer ouderen.

» naar artikeltags