'Drempels en obstakels leiden tot één groot zorgmoeras'

'Drempels en obstakels leiden tot één groot zorgmoeras'

cal nov 20, 2017

Maandenlange procedures, niet-deskundige ambtenaren, ondoorzichtige regels: een moeras van bureaucratie. Langdurig zieken en chronisch gehandicapten lopen tegen hoge drempels aan bij het aanvragen van zorg. De geconstateerde problemen spelen het meest bij gemeenten.

Drie jaar na de overheveling van de zorgtaken naar de gemeenten, blijkt uit een onderzoek van koepelorganisatie Ieder(in) dat het systeem vol fouten zit. Het is het tiende onderzoek naar misstanden binnen de zorg sinds de decentralisatie. De geconstateerde problemen spelen vooral bij gemeenten, maar ook bij de wet langdurige zorg, de zorgverzekeringswet en de jeugdwet.

» naar artikeltags