Teksten

De redactie van CIRCANOVUM beschikt over verschillende talenten en achtergronden. Met die kennis is het mogelijk om teksten te leveren op ieder gewenst niveau. Te denken valt aan het omzetten van wetenschappelijke teksten naar een eenvoudiger en beknopter document tot een persoonlijk interview of artikel voor een vakblad. Globaal gezien zijn onze teksten onder te verdelen in twee categorieën; zakelijk en prive.
Zakelijk is in dit geval een breed begrip, maar in deze categorie wordt vooral veel gebruik gemaakt van korte, scherpe teksten om een boodschap over te brengen naar werknemers, klanten of andere relaties.
Onder teksten voor prive doeleinden verstaan wij iedere tekst met een persoonlijk karakter. Bijvoorbeeld  een overzicht van de loopbaan van een trouwe werknemer die afscheid neemt, een interview met de directeur voor het personeelsblad of anderszins.

Daarnaast is het ook mogelijk CIRCANOVUM als particulier te benaderen. Eén van onze medewerkers heeft zich gespecialiseerd in het afnemen en uitwerken van persoonlijke interviews. Als nalatenschap, als eerbetoon of als bevestiging van een bijzondere prestatie.