Privacyverklaring

CIRCANOVUM, gevestigd aan Beerensteinerlaan 20, 1406 NS te Bussum,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
CIRCANOVUM
Postbus 3020
1400 EA Bussum
06 – 538 428 14
info [at] circanovum [dot] nl
www.circanovum.nl

Persoonsgegevens die we verwerken
CIRCANOVUM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
•    voor- en achternaam
•    bedrijfsnaam
•    bedrijf adresgegevens
•    telefoonnummer
•    e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
CIRCANOVUM verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken
CIRCANOVUM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    u te kunnen bellen of mailen  indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
•    u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•    het uitsturen en afhandelen van facturatie aan u.

Geautomatiseerde besluitvorming
CIRCANOVUM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CIRCANOVUM) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CIRCANOVUM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
We hanteren als bewaartermijn voor de persoonsgegevens: zolang er een zakelijke relatie is.

Delen van persoonsgegevens met derden
CIRCANOVUM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken
CIRCANOVUM maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt. CIRCANOVUM.nl gebruikt wel analytics software, waarmee niet het surfgedrag van individuen, maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website te verbeteren en te optimaliseren.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
CIRCANOVUM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit ook middels professionele antivirus/beschermingsprogramma’s op laptops/PC’s.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info [at] circanovum [dot] nl .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CIRCANOVUM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info [at] circanovum [dot] nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CIRCANOVUM wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoo... .

Overige informatie
Contactpersoon voor dataverwerking:
CIRCANOVUM
Fabian de Ronde
f [dot] de [dot] ronde [at] circanovum [dot] nl

CIRCANOVUM behoudt het recht om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Checkt u deze verklaring als u onze website bezoekt om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid.


 
Bussum, 25 mei 2018